Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
 

Wodomierz dodatkowy (podlicznik)

Istnieje możliwość odliczania wody bezpowrotnie zużytej. Właściciel ubiegający się o zgodę na instalację dodatkowego wodomierza winien złożyć wniosek (wniosek można pobrać poniżej) wraz ze schematem montażu podlicznika.

Zakład rozpatruje możliwość zamontowania wodomierza służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej i sprawdza prawidłowość zamontowania podlicznika.