Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
 

Formalności

W przypadku wyznaczania nowego miejsca na cmentarzu niezbędny jest akt zgonu oraz wypełnienie wniosku przez dysponenta grobu (osoba która będzie odpowiedzialana za grób) ze wskazaniem daty i godziny pochówku.

Opłaty dokonuje się gotówką w dniu złożenia wniosku osobiście w kasie Zakładu (w godz. 9:00-14:00).

W przypadku opłat odnawialnych za grób istniejący na kolejne 20 lat dysponent grobu winien udać się do Zakładu celem uiszczenia opłaty. Wystawiona zostanie faktura vat, którą należy opłacić w tym samy dniu gotówką w kasie Zakładu (w godz. 9:00-14:00).

W kasie Zakładu można również dokonać opłaty za Rezerwację miejsca na cmentarzu, która jest ważna rok kalendarzowy i należy ją odnawiać. UWAGA! Zakład nie wydaje zgody na rezerwację miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym w miejscowości Siedlce z uwagi na małą powierzchnię cmentarza.