Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
 

Cmentarze komunalne

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach zarządza cmentarzami w Siedlcach, w Zimnej Wodzie i w Kłopotowie na podstawie Zarządzenia nr 694/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 14.12.2012r.

Do obowiązków zarządcy należy między innymi:

  • sprawowanie nadzoru i kontrola cmentarzy,
  • wyznaczanie miejsc pochówku,
  • wydawanie zgody na pochówek osób zmarłych w grobach istniejących,
  • udostępnianie informacji o miejscach pochówku w ogólnopolskim systemie GROBONET
  • pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy,