Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
Strona główna » Aktualności » Nowe umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
 

Nowe umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

12 styczeń 2018
Nowe umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Księginice, dnia  24 stycznia 2018r.

 

Szanowna Pani /Szanowny Pan

Uprzejmie informuję, że na podstawie Uchwały  Nr LI/355/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych         w Księginicach,  zmienionej Uchwałą Nr LIV/380/2017 Rady Gminy Lubin z dnia       22 listopada 2017r.,  z dniem 28 lutego 2018r. Gminny Zakład Usług Komunalnych      i Mieszkaniowych w Księginicach zaprzestanie prowadzenia działalności, a usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Lubin realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o. w Księginicach.

          W związku ze zmianą podmiotu świadczącego usługę niezbędne jest zawarcie nowej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka  z o.o. w Księginicach.  W  tym celu proszę o wypełnienie i podpisanie załączonego wniosku o zawarcie nowej umowy  z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o. i przekazanie go w jeden z poniższych sposobów:

- złożenie w siedzibie Spółki pod adresem 59-300 Lubin, Księginice 14;

- przesłanie pocztą na adres Spółki 59-300 Lubin, Księginice 14.

W przesyłce znajdą Państwo kopertę zwrotną do bezpłatnego odesłania podpisanego wniosku – proszę ją wrzucić do skrzynki pocztowej , nie naklejając znaczka.

- przesłanie zeskanowanego wniosku na adres: sekretariat@pgkgl.pl ;

- złożenie w Urzędzie Gminy Lubin 59-300 Lubin, ul. W. Łokietka 6 (Kancelaria Ogólna pok. nr 5).

 

Telefon kontaktowy:  76   840-81-74  wew.11 -  pn.-pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Z poważaniem

Dyrektor Wojciech Dziwiński