Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
Strona główna » Aktualności » STACJA UZDATNIANIA W PIESZKOWIE W PRZEBUDOWIE
 

STACJA UZDATNIANIA W PIESZKOWIE W PRZEBUDOWIE

20 maj 2016
STACJA UZDATNIANIA W PIESZKOWIE W PRZEBUDOWIE

Ruszyła przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie. Rozbudowywana jest również sieć wody na terenie Osieka.To konieczność, by poprawić parametry ilościowe i jakościowe wody dostarczanej głównie do Osieka.

Rozbudowa stacji w Pieszkowie ma na celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody w godzinach szczytu. Oprócz Osieka chodzi również o Pieszków, Gorzelin, Osiek, Kłopotów, Raszową i Raszową Małą, czyli miejscowości zasilane przez tę stację.  

W ramach tej inwestycji zbudowany zostanie zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 200 m3, przebudowana będzie instalacja technologiczna SUW, a także przebudowa chodników oraz placu manewrowego. Mieszkańców Osieka czeka również rozbudowa sieci wody zapewniająca utworzenie systemu pierścieniowego zasilania w wodę. Cel inwestycji to poprawa dystrybucji wody, umożliwienie odcięcia dopływu wody dla poszczególnych rejonów, a także poprawienie ochrony przeciwpożarowej miejscowości. Inwestycjabędzie prowadzona ,m.in. przy ulicy Tulipanowej, ul. Zagajnikowej i Słonecznej.

Wkrótce wybudowana zostanie także studnia wodomierzowa na sieci wody zasilającej Osiek. Inwestycja polega na zabudowie studni z wodomierzami imiernikami przepływu wody w taki sposób, aby miała możliwość zdalnego odczytu rozbioru wody. Trwają procedury przetargowe w zakresie wyłonienia wykonawcy inwestycji. 

Analiza wielkości i czasu rozbioru wody pozwoli na optymalizację dalszej rozbudowy sieci wody, wskaże odcinki sieci, które należy przebudować – mówi Marek Skowerski – kierownik działu technicznego naszego Zakładu.

Nakłady inwestycyjne dotyczące Osieka wyniosą w tym roku około miliona złotych.