Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
Strona główna » Aktualności » 2 miliony na pierwszy etap inwestycji
 

2 miliony na pierwszy etap inwestycji

08 kwiecień 2016
2 miliony na pierwszy etap inwestycji

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, czy wymiana wodomierzy – to tylko część inwestycji, jakie będzie realizować w najbliższym czasie nasz zakład.

- Proces inwestycyjny ograniczał się wyłącznie do rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Inwestycje związane z odtwarzaniem majątku były sporadyczne. Zamierzamy to nadrobić – mówi dyrektor zakładu Wojciech Dziwiński.

- W ramach modernizacji eksploatowanych przez zakład stacji uzdatniania wody oraz oczyszczani ścieków, zakład zlecił opracowanie koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody w Siedlcach – mówi Marek Skowerski, kierownik działu technicznego.

Jednocześnie trwają także procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych.

W najbliższych dniach ruszą prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w Pieszkowie, w ramach których przewidziano między m.in. budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 200 metrów sześciennych oraz modernizację zestawu hydroforowego w celu podniesienia ciśnienia wody w sieci.

Niebawem mieszkańców poszczególnych miejscowości czeka także wymiana wodomierzy. Część tradycyjnych urządzeń zastąpią elektroniczne z możliwością odczytu drogą radiową.

W ramach rozbudowy sieci w pierwszym etapie inwestycji wykonana zostanie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Krzeczynie Małym, w Osieku i w Oborze. Trwa właśnie procedura przetargowa, w której wyłoniony zostanie wykonawca tych zadań.

Inwestycje, które nasz zakład  wykona we własnym zakresie to budowa sieci wodociągowej w Chróstniku, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Oborze, Wiercieniu, budowa uzbrojenia wodno-­kanalizacyjnego terenu sportowo-­rekreacyjnego w Szklarach Górnych.

Koszt pierwszego etapu inwestycji to ponad 2 miliony złotych.

W kolejnym II etapie inwestycji zakład przeprowadzi rozbudowę sieci na terenie Gminy w tym m.in. budowę pierścieniowej sieci wodociągowej w Osieku, jak również zleci opracowanie dokumentacji kolejnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.