Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
 

PODAJ ODCZYT E-MAIL

W przypadku nieobecności Państwa w dniu odczytu wodomierzy prosimy o kontakt z odczytywaczem wodmierzy lub wypełnienie poniższego formularza:
(w razie problemów prosimy zapoznać się ze szczegółami odczytu wodomierzy)

Imię i nazwisko (nazwa firmy):*
Adres:*
Telefon:*
Adres e-mail:
Kod klienta (z faktury):*
Data odczytu:
Nr fabr. wodomierza:              Wskazanie (z dokł. do 1m3)
Wodomierz 1 (główny):     
Wodomierz 2 (podlicznik):     
Wodomierz 3 (podlicznik):     
Wodomierz 4 (podlicznik):     
Uwagi: